ආයුබෝවන්ඉතින් හැමෝටම ඔන්න ආයුබෝවන් කිව්වා.බොහෝම ස්තූතියි අපේ මේ පුංචි පැල්පතට හා හා පුරා කියලා ගොඩ වැදුනට. ඉතින් ඉදිරියටත්, යන එන ගමන් අපේ පැල්පතටත් ‍ගොඩ‍වැදිලා යන්න කියලා පුංචි ආරාධනාවක් කරනවා.
ආ…සමාවෙන්න අපි අපි කියල කිව්වට මගේ සහෝදරයා අදුන්නලා දෙන්න බැරි වුනානේ..එයා තමයි අප්පුහාමි.
මේ පැල්පතේ මීට පස්සේ ඔබ තමුන්නාසේලාට මුණ ගැහෙන්නෙ අපි දෙන්න තමයි…
හොදයි එහෙනම් ඔන්න අද ඉදලා අපි ලග තියෙන වටිනා කියන දේවල් ඔබ සියලු දෙනාට ඉදිරිපත් කරන්නයි සූදානම. ඉතින් එවා බලලා ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඔබ තමුන්නාන්සේලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා…!

Advertisements